Svenska  English Startsida
lampbild 40 MM KRONSKÅL
Munblåst skärm med ett flänslöst hål på ca 41-44 mm, avsedda att spännas fast på gängade lamphållare med en lamphållarering eller annan fjädrande spännanordning. HxB: 75x175 mm.

2508V: Kronskål (45/Opalvit)
lampbild 40 MM KRONSKÅL
Munblåst skärm med ett flänslöst hål på ca 41-44 mm, avsedda att spännas fast på gängade lamphållare med en lamphållarering eller annan fjädrande spännanordning. HxB: 75x175 mm.

2508Y: Kronskål (45/Gulvit)
lampbild 40 MM KRONSKÅL
Munblåst skärm med ett flänslöst hål på ca 41-44 mm, avsedda att spännas fast på gängade lamphållare med en lamphållarering eller annan fjädrande spännanordning. HxB: 130x155 mm.

2509W3: Snedskärm (45/Vitmatterad)