Svenska  English Startsida
FOTOGENKUPOR
Fotogenkupor för 70 mm (10''') eller 85 mm (14''') kupringar. Traditionellt sett har fotogenkuporna gjorts i blästrat klarglas, men vi har även en variant i opalglas, främst avsedd för elmonterade fotogenlampor.
VESTASKÄRMAR
Våra vestaskärmar har en karaktäristisk, kupolartad form som etablerade sig på 1890-talet. Innan dess var skärmarna ofta mer koniska, och ibland användes till och med samma form som för skomakareskärmar. Till skillnad från fotogenkupornas blästrade glas görs vestaskärmen i opalglas, ibland med ett grön eller champagnegult överfång.
ROCHESTERSKÄRMAR
Rochesterskärmen, med sitt raka avslut, är framförallt avsedd för större fotogenkronor, där en vanlig vestaskärm skulle slå i kedjorna som bär upp lampan. Rochesterskärmen är på grund av sin form mer känslig och kräver stor försiktighet vid hanteringen.