KUNDANPASSADE PRODUKTER

Med 130 års erfarenhet och en bibehållen kompetens inom såväl formgivning som konstruktion och tillverkning har vi goda möjligheter att specialtillverka armaturer efter kundens specifika önskemål.

Vi har under 2021 – och om det ser ut även under 2022 – mycket högt tryck på vår verkstad och konstruktionsavdelning, varför vi för närvarande tyvärr måste tacka nej till de flesta uppdrag. Är det fråga om historiskt intressanta miljöer kan vi dock göra undantag – så tveka inte att mejla in er förfrågan.

Vår expertis är framförallt armaturer i klassicerande stil, där vi ofta tillverkar efter befintliga original eller bilder. Med vårt stora stilhistoriska kunnande och rika arkivmaterial av lampkataloger från tidigt 1800-tal och framåt, kan vi även rådgiva kring vilken typ av lampor som passar i olika historiska miljöer, detta inte minst om det finns antikvariska aspekter att ta hänsyn till.
Ett av de mer betydande uppdrag vi har av detta slag är tillverkningen av Firma Svenskt Tenns armatursortiment, som vi utför sedan ett antal år. Här ställs mycket höga krav på att modellerna skall ligga så nära Josef Franks original från 1930-talet som möjligt. Det krävs därvid stor förståelse för de tillverkningsmässiga förutsättningarna som rådde på 1930-talet, och även så för Josef Franks särskilda formspråk som växte fram i övergången mellan jugend och modernism.

Andra exempel på mindre projekt med stort historiskt hänsynstagande är konstruktionen av takarmatur till det tidigare jugendcaféet på Grand Hotel i Stockholm som ritades av Lars Israel Wahlman (arkitekten bakom Engelbrektskyrkan) 1904 och till vilket förlagor endast fanns i form av svartvita fotografier.

Ytterligare ett exempel är konstruktion och tillverkning av ett större antal takamplar i 1920-talsstil till Stockholms centralstation och det som tidigare var vänthallen för förstaklassresenärer. Även i detta fall fanns förlagor endast som svartvita fotografier.
Vi kan även anpassa vårt katalogförda sortiment vad gäller exempelvis ytbehandling, höjd, sladdlängder, etc. På dessa arbeten utgår alltid en fast kostnad, varför dessa justeringar företrädesvis görs vid beställningar av ett större antal armaturer.

I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att åta oss i reparationer eller uppfräschningar av enstaka armaturer.