NÅGRA ORD KRING VÅR FILOSOFI


Under de snart 140 år som vi tillverkat lampor i Karlskrona har mycket kommit att förändras – inte hos oss på fabriken, men väl i världen runt omkring. Successivt har förutsättningarna för den småskaliga hantverksindustrin, med en ständigt ökande tidspress och allt större löneskillnader mellan den rika och fattiga världen, ställt krav på massproduktion där maskinerna gör allt mer och hantverkarna allt mindre. Formgivningen av bruksföremål anpassas efter produktionen istället för som tidigare tvärt om.

Att vi inte rättat oss efter de yttre omständigheterna, utan fortsatt på vårt sätt, beror framförallt på en nedärvd stolthet över den hantverksskicklighet som vi byggt upp under åren, men också i att vi själva tycker om våra produkter så mycket. Det är därför som vi fortfarande använder våra tyska maskiner från 1880-talet och det är därför som våra lampor ritas i ett klassicerande formspråk – beprövat och omtyckt allt sedan de gamla grekerna och romarna en gång fastslog dess förutsättningar.

Att vi har kunnat bedriva vår verksamhet under alla dessa år beror dock inte bara på oss själva, utan på att det hela tiden funnits medvetna kunder som värdesatt kvalitet och hållbarhet – som menat att ett bruksföremål som tillverkas hantverksmässigt av kvalitetsmaterial är en sund investering såväl för själen som för miljön och långsiktigt även plånboken.

Vi tror att de vackraste produkterna skapas om formgivning, produktutveckling och tillverkning hålls samman. Hos oss har formgivaren, verkmästaren och hantverkaren ett tätt samarbete med dagliga diskussioner kring hur tillverkningen bäst går till och hur vi kan utveckla såväl produkter som tillverkningsmetoder – ett mänskligt utbyte som är grundförutsättningen för att en tradition skall kunna föras vidare från generation till generation.

Valdemar Skantze,
Lampfabrikör