VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR & SVAR

Här fyller vi kontinuerligt på med frågor och svar För att hitta det du söker efter använd med fördel ctrl+f.

LEVERANSER & GARANTIER


FRÅGA: Kan jag som slutkonsument köpa direkt från er?
SVAR: Vi har ingen direktförsäljning till privatpersoner, utan vi hänvisar till någon av våra återförsäljare. På fabriken i Karlskrona finns en fabriksbutik - Karlskrona Byggnadsvård & Inredning - som saluför hela vårt sortiment.

FRÅGA: Hur långa leveranstider har ni?
SVAR: Alla produkter som visas på hemsidan är det vi kallar "lagervaror". Vi tillverkar dem i antal om ca 10-100 stycken åt gången och produktionsordern läggs ca 3 månader innan varan beräknas ta slut i vårt lager. Ibland kan en lagervara ta slut väldigt fort, innan vi hunnit tillverka en ny omgång och det kan då dröja innan varan ånyo finns i lager. Just nu är efterfrågan mycket hög och produktionen ligger efter, varför en hel del lagervaror tyvärr är slut. Vi håller på att öka kapaciteten och hoppas komma i fas igen under hösten 2023.

FRÅGA: Varför är det så långa leveranstider på ert fotogensortiment?
SVAR: Orsaken till detta är att den leverantör av vissa delar till fotogenbrännarna som vi arbetar med har haft stora problem i sin produktion. Företaget - som ligger olägligt långt uppe i Jurabergen - drabbades hårt av nedstängningarna under pandemin, för att sedan få halvårsvisa leveransproblem på vissa speciella mässingsdimensioner. I början av 2023 gick så deras transformator sönder och produktionen stod mer eller mindre stilla till slutet av mars. Företaget har likt oss funnits i snart 140 år och arbetar långsiktigt och vi hoppas att alla dessa problem snart kan ligga bakom oss, så att vi kan få igång en jämn och leveranssäker produktion igen. Till följd av förseningarna - som nu pågått i över två år - har vi en stor ackumulerad orderstock som måste betas av och vi räknar därför inte med att vara i fas igen förrän tidigast våren 2024.

FRÅGA: Hur returnerar eller byter jag en produkt?
SVAR: Som privatperson kontaktar du den återförsäljare som du köpt varan hos så hjälper de dig. För våra återförsäljare: Vi har en generös policy kring felaktiga köp, och säger sällan nej om någon ångrar sig, annat än vid specialtillverkningar eller om det gått avsevärd tid sedan varan köptes.

FRÅGA: Hur reklamerar jag en produkt?
SVAR: Som privatperson vänder du dig till den återförsäljare där varan är inköpt. För våra återförsäljare: alla reklamationer ska anmälas genom ett mejl till info@lampfabriken.com. Anmälan måste innehålla vilken produkt det gäller, när den är inköpt, en bild på den reklamerade varan (även om felet inte syns på bild) samt beskrivning av problemet.

FRÅGA: Vid leverans har lampan fläckar på mässingsytan - kan jag returerna den?
SVAR: Beroende på hur länge och under vilka omständigheter lampan har transporterats och legat på lager, kan det förekomma oxidation även på nylevererade lampor. Sådana fläckar utgör inte grund för reklamation om det inte är fråga om omfattande oxidation av hela ytan. Fläckarna tas enkelt bort med vanligt putsmedel.

TILLVERKNING & KVALITET


FRÅGA: Hur mycket av tillverkningen sker på er fabrik och hur mycket (och varifrån) köper ni in från andra leverantörer?
SVAR: Vad gäller våra lampor så genereras ca 70-80 % av förädlingsvärdet på fabriken. Vi tillverkar flertalet av våra komponenter själva i vår verkstad och all ytbehandling och montering sker även det på fabriken.
Råmaterialet som vi arbetar med är framförallt mässingsplåt som kommer från ett valsverk utanför Florens, samt mässingsrör som kommer från tyska rörtillverkare. Mässingen består till ca 50% av återvunnen mässing. Huvudkomponenten i mässingslegeringen är koppar och denna bryts numera framförallt i sydamerika. Vi hade självklart föredragit svensk eller europeisk koppar, men som en liten aktör har vi tyvärr inga möjligheter att påverka detta.
Vissa komponenter köper vi in färdigbearbetade. Dessa kommer framförallt från norra Italien, men även från Frankrike där brännaredelarna tillverkas. Vi har även svenska underleverantörer av framförallt stål- och trädetaljer.
När det kommer till våra glas (och även textilskärmar) så tillverkas dessa i det som tidigare var Böhmen - dvs södra Polen och norra Tjeckien - som har en mycket lång tradition av glastillverkning.
Vårt förpackningsmaterial kommer från svenska producenter och är sålunda tillverkat av svensk skog.

FRÅGA: Varför lackerar ni inte er mässing?
SVAR: Lackering av mässing kan jämställas med att måla ett trähus med plastfärg istället för linoljefärg, så länge ytan inte skadas och släpper in någon fukt så fungerar det fint och underhållsfritt, men över tid krackelerar färgen/lacken och fukt tränger in som sedan inte kommer ut, varför träet ruttnar och mässingen oxiderar. För att återställa ytan måste man därvid skrapa bort all färg eller ta bort all lack, vilket är en mycket omständlig process.
Olackerad mässing börjar oxidera direkt, men får en patina som många uppskattar - vill man ha den högblank kan man lätt putsa upp ytan med vanligt putsmedel.

FRÅGA: Varför är vissa färgade glas ojämna i kulören?
SVAR: Färgade lampglas blåses traditionellt i tre skikt (s.k. triplex- eller överfångsglas), varvid det mellersta lagret blåses med en färgad glasmassa. Glasmassan smälts i en degel som måste hållas varm över tid och som, när man vill byta glasmassa, måste rengöras, vilket är en kostsam process.
För konstglas kan man smälta en liten mängd glasmassa i valfri färg, men ska man få ekonomi i större volymer av belysningsglas måste man ha stora deglar, vilket gör färgvalet begränsat. Traditionellt sett hade glasbruken en vit och en grön degel ständigt redo. På senare tid har man dock istället börjat måla glaset i mycket beständiga och hårda glasfärger. Överfångsglas känner man igen på att det får en ojämnare färgfördelning (om inte glaset är helt sfäriskt) med mer synliga glasbubblor - vilket många tycker är vackert och ger liv åt glasytan. Målat glas ger en jämnare kulör över hela ytan med färre synliga glasbubblor.
Populariteten hos målat glas – framförallt för att det är en billigare metod med möjligheter till flera färgval - har gjort att det idag är få glasbruk som har något annat än en vit och en klar degel. För vår del är det numera endas glaset till Bankirlampan som vi låter blåsa med grön glasmassa enligt den gamla metoden.

FRÅGA: Hur är era lampor certifierade?
SVAR: Alla elektrifierade produkter som säljs i Sverige måste vara kontrollerade och certifierade i enlighet med de EU-standarder som finns för olika varugrupper. De varor som regleras ska vara märkta med ett CE-märke, samt även med ytterligare märkning som exempelvis effekt och våtrumsklassning.
Det är tillverkaren / importören som ansvarar för dennes varor är framtagna enligt direktiven och försedda med ett CE-märke. Har man inte själv tillverkat produkten och är osäker på dess ursprung kan man begära att få se ett CE-certifikat där tillverkaren garanterar att produkten är tillverkad enligt direktiven. För belysning är det framförallt standard EN 60598-1 som regleras hur armaturen ska utformas för att uppfylla ställda säkerhetskrav.
Alla EU-länder har nationella kontrollmyndigheter som kan begära att utöver certifikatet även få ta del av testprotokollen som visar att produkten överensstämmer med gällande standard. I Sverige är det Intertek (tidigare Semko) som kontrollerar elektriska produkter. Kontrollerna sker slumpartat, eller om någon anmäler en produkt till dem som de misstänker inte uppfyller kraven. Tyvärr är mycket av det som importeras från tillverkare utanför EU försett med CE-märkning utan att uppfylla kraven.
Utöver dessa produktspecifika standarder finns även andra mer generella, såsom Ekodesigndirektivet, REACH-direktivet och RoHS-direktivet. Ekodesigndirektivet gäller ljuskällor och inte själva armaturen, varför detta direktiv inte är relevant för vår del. De bägge andra direktiven berör kemikalier och tungmetaller, och det material vi använder oss av håller sig inom uppsatta gränsvärden. Direktiven har bidragit till att vi inom EU inte längre använder bly i varken mässing, lödtenn eller kristallglas – vilket dock fortsatt förekommer i höga, ohälsosamma halter i importerade varor, inte minst från Asien.

ELEKTRISK BELYSNING


FRÅGA: Får era elmonterade lampor användas i andra länder än Sverige?
SVAR: Alla våra elektrifierade lampor är CE-märkta (se frågan ovan kring lampornas certifiering), vilket innebär att de kan exporteras till och användas i andra EEA-länder (dvs EU samt Norge, Island och Liechtenstein). I vissa länder krävs dock att man byter ut stickkontakten eller använder sig av en adapter.

FRÅGA: Är era armaturer DALI-kompatibla?
SVAR: Våra armaturer har inte några integrerade HF-don, utan önskas ljusstyrning (exempelvis med DALI-kompatibla styrenheter) så måste dessa enheter sättas externt. Beroende på styrenhetens storlek kan dessa i vissa fall få rum inne i armaturen (i exempelvis Fröding- och Heidenstamslamporna). För att vi ska kunna avgöra detta behöver vi veta måtten och fästpunkternas placering på den styrenhet som man avser att använda sig av.

FRÅGA: Jag bor i ett gammalt hus. Får man installera en jordad lampa (dvs Klass 1) i en fast installation utan jordanslutning?
SVAR: Ja, jordat elmaterial får installeras i ojordat uttag om det är ett "torrt rum med isolerande golv". Dvs det är inte tillåtet i kök eller badrum (med undantag av matplats i kök en bra bit från diskbänk/kran), men i andra utrymmen är det okej.

FRÅGA: Kan jag själv reparera era lampor om något går sönder?
SVAR: Generellt gäller att alla reparationer och ingrepp som görs i armaturerna ska vara fackmannamässigt gjorda. Om du inte vet hur man gör utan måste fråga, är det ett säkert tecken på att det inte heller blir fackmannamässigt utfört. Se vidare Elsäkerhetsverkets föreskrifter för vilka enklare ingrepp man själv kan göra.

FRÅGA: Glödlampan lyser inte när jag försöker tända – vad ska jag göra?
SVAR: Vi testar alla våra armaturer så att de fungerar efter att vi monterat ihop dem, men armaturerna kan i ovanliga fall glappa om den påverkats vid transport eller installation. Kontrollera alltid först att glödlampan fungerar, genom att sätta den i en annan armatur. Gör den det så ska man sedan se till att det fjädrande blecket längst ner i lamphållaren inte fastnat eller sitter för djupt i förhållande till ljuskällans sockel. Se först noga till att armaturen inte är ansluten till något eluttag. Använd sedan en spetsig tång eller skruvmejsel för att böja ut blecket så att det kommer närmare ljuskällan.
Skulle armaturen mot förmodan fortfarande inte fungera efter detta så kontaktar du din återförsäljare, så att vi kan ta tillbaka armaturen och kontrollera vad som blivit fel.

FRÅGA: Min taklampa flimrar när jag vrider på väggdimmern - vad är det för fel?
SVAR: Flimret uppstår i allmänhet på grund av att dimmern och glödlampan har lite olika frekvens och därför inte är kompatibla. Detta fel var vanligare förr, men förekommer fortfarande. Prova i första hand med att byta till en glödlampa av annat fabrikat. Kvarstår problemet så prova att hänga upp en annan armatur med samma glödlampa i. Kvarstår fortfarande felet bör du testa med ännu ett annat glödlampsfabrikat, eller att byta dimmer.

FRÅGA: Glaset på min Bankirlampa har gått sönder - kan jag byta det själv?
SVAR: Detta glas är inte lika sätt att byta som på andra lampor, eftersom lampsockeln först måste monteras bort. För att kunna ta bort den behöver man först lösgöra sladdarna inne i lampfoten, så att man sedan kan dra ut den keramiska delen av lamphållaren en bit och lossa på sladdarna. Sockelhållaren i plast är limmad, men går att lossa med kraft. Det är krav på att man gör detta på ett fackmannamässigt sätt utan att skada ledningarna, vilket kan vara svårt, varför vi rekommenderar att lampan skickas till oss för ommontering. Kostnaden för detta är 480 kr exkl. moms, frakt och lampglas.

FOTOGENBELYSNING


FRÅGA: Hur byter jag veken i min brännare?
SVAR: Dra ut den gamla veken underifrån (försök inte mata ut den med vekskruvratten). För in den nya veken underifrån så att den sitter rakt när den når kugghjulen. Skruva sedan upp den med vekskruvratten och se därvid till att den inte kommer snett.

FRÅGA: När jag tänder min fotogenlampa brinner veken en kort tag och slocknar sedan - vad gör jag för fel?
SVAR: Detta fenomen kan ha på flera orsaker.
a) Veken är inte ordentligt genomfuktad Fyller man på fotogen i en ny lampa kan det ta en hel dag innan den blivit genomfuktad - de bästa är därför att dra ut minst halva veken uppifrån och doppa ner den under någon minut i oljehuset så att den blir ordentligt genomfuktad.
b) Veken är får långt uppdragen. Tanken är inte att veken i sig ska brinna, utan det är förångad fotogen precis ovanför vektoppen som brinner. Skruvas veken upp för långt kan lågan bli så intensiv att själva veken förkolnas.
c) Undermålig fotogen används Lågkvalitativ fotogen leder till sämre förbränning, vilket gör att förångningen inte blir tillräckligt bra, varför veken istället brinner och förkolnas.
d) Veken är av undermålig kvalitet En alltför tät veke eller en veke som innehåller fel sorts material, gör att inte tillräckligt mycket fotogen kommer till toppen och förångningen inte tar fart, utan istället börjar veken att sota.

FRÅGA: Min fotogenlampa "svettas" fotogen på utsidan av oljehuset - vad kan jag göra åt detta?
SVAR: Fotogenens egenskaper gör att den på grund av kapillärkraften lätt kan ta sig igenom även mycket små hål och sprickor. I gamla brännare kan små sprickor uppstå, som gör att fotogen i mycket små mängder tränger ut och rinner ned så att en tunn fotogenhinna uppstår på oljehuset. Detta kan i enstaka fall även förekomma på nylevererade lampor, eftersom brännarna inte provas med fotogen innan de levereras.

FRÅGA: Jag har tidigare köpt en fotogenbrännare. Nu har kugghjulsmekanismen gått sönder. Kan jag reklamera den och få en ny?
SVAR: I likhet med veken och brännarröret utgör fotogenbrännaren en förbrukningsvara. Hanterar man dessa på rätt sätt kan de hålla i decennier, men försöker man exempelvis dra fram en torr veke, så kan mekanismen skadas eller gå sönder. Dessa delar går därför tyvärr inte att reklamera, annat än om varan är nyköpt och bara används ett kort tag.

FRÅGA: Jag upplever att era skärmringar sitter lite löst – hur kommer sig detta?
SVAR: Vår leverantör av brännargallerier har en ganska vid tolerans numera, varför vi måste göra skärmringshållaren så pass vid att den passar inom hela toleransintervallet. Detta gör att den på vissa brännare kan sitta lite löst. Skärmen i sig ligger dock löst i ringen, varför en mer löst sittande skärmring inte utgör något egentligt problem.

FRÅGA: Brännarröret har fått en vit hinna på insidan som inte går bort – vad är orsaken till detta?
SVAR: Det verkar som att vissa enklare fotogentyper ger denna effekt. De som varit med om det (det är inte alls särskilt vanligt) verkar ha använt Kemetyl T-gul när detta händer. Vi har dock testat med detta fabrikat utan att effekten uppstod – så det verkar i så fall vara vissa specifika tillverkningsbatcher. Glasen görs av borosilicatglas och tål extremt höga temperaturer, så vår bedömning är att det är någon form av kemisk reaktion. Tyvärr vet vi inte hur man får bort det.

FRÅGA: Vad är skillnaden mellan Fotogen och Lampolja?
SVAR: Lampolja är egentligen beteckningen på den odestillerade olja som användes i oljelampor innan fotogenlampan utvecklades på 1860-talet. I fotogenlampan används fotogen (även kallat lysfotogen eller lampfotogen) som är en destillerad mineralolja – så tunn att den kan sugas upp av en veke.
På senare tid har begreppet ”lampolja” av vissa börjat användas igen som beteckning på fotogen, vilket lett till viss förvirring.

FRÅGA: Är ångorna som uppstår från fotogenlampan farliga att andas in?
SVAR: Ju sämre förbränningen är desto mer oförbrända fotogenpartiklar sprids i rummet, vilka inte alls är nyttiga att andas in. Det är därför viktigt att man får till en så hög förbränningsgrad som möjligt, vilket innebär att man bör undvika oren fotogen, flatbrännare och brännarrör utan midja.
Förbränningsgraden styrs av två faktorer - fotogenbränslets kvalitet samt syretillförseln under förbränningsprocessen. Det är därför som man bör använda 100% ren paraffinolja och en rundbrännare med veke och glas av rätt konstruktion och kvalitet. Rundbrännare (dvs brännare där veken genom en kon formas till en cirkel) har en avsevärt bättre förbränningsgrad än flatbrännare (dvs med rak/flat veke) som ofta används på billigare fotogenlampor. Detta eftersom flatbrännareveken får en ojämn förbränning med större syretillförsel i kanterna än i vekens mitt. Till en rundbrännare ska ett midjeförsett rundbrännarrör användas - midjan gör att syrestrålen riktas inåt rakt mot vektoppen. Det finns moderna "designade" fotogenlampor där man av estetiska skäl valt helt raka rör, vilket möjligen kan uppfattas som snyggt, men inte alls är bra för förbränningsgraden och därmed hälsan.

FRÅGA: Fotogen är ett fossilt bränsle - hur ser ni på detta med tanke på den globala uppvärmningen?
SVAR: Vår fotogen tillverkas av naturgas genom den så kallade Ficher-Tropsch-processen. Naturgas ger ungefär 25% mindre koldioxidutsläpp per energienhet än ren mineralolja. Inte desto mindre är ju koldioxidutsläppen i dagsläget mänsklighetens största utmaningar, och vi hade gärna sett en utveckling av helt vegetabilisk fotogen. Vi har i omgångar provat olika fabrikat, men problemet har hittills varit att förbränningen blir för dålig varför veke och kuggmekanism kladdar igen och det osar för mycket. Vi är en liten aktör på marknaden och har små möjligheter att påverka de stora raffinaderierna som tillverkar fotogen. Vi skulle dock gärna vara med och finansiera någon som på universitetsnivå ville forska inom detta område - kontakta oss gärna i så fall.

FRÅGA: Hur kommer det sig att så många av era fotogenlampor inte görs i förnicklat utförande?
SVAR: De klassiska fotogenlamporna efterfrågas nästan uteslutande i mässing, så det är inte värt att lagerföra dessa i nickel. Är man intresserad av ett större antal i förnicklat utförande kan vi självklart offerera detta.