VANLIGA FRÅGOR & SVAR

FRÅGOR KRING LEVERANSER & GARANTIER

FRÅGA: Kan jag som slutkonsument köpa direkt från er?
SVAR: Vi har ingen direktförsäljning till privatpersoner, utan vi hänvisar till någon av våra återförsäljare. På fabriken i Karlskrona finns en fabriksbutik - Karlskrona Byggnadsvård & Inredning - som saluför hela vårt sortiment.

FRÅGA: Hur långa leveranstider har ni?
SVAR: Alla produkter som visas på hemsidan är det vi kallar "lagervaror". Vi tillverkar dem i antal om ca 10-100 stycken åt gången och produktionsordern läggs ca 3 månader innan varan beräknas ta slut i vårt lager. Ibland kan en lagervara ta slut väldigt fort, innan vi hunnit tillverka en ny omgång och det kan då dröja innan varan ånyo finns i lager. Just nu är efterfrågan mycket hög och produktionen ligger efter, varför en hel del lagervaror tyvärr är slut. Vi håller på att öka kapaciteten och hoppas komma i fas igen under hösten 2023.

FRÅGA: Varför är det så långa leveranstider på ert fotogensortiment?
SVAR: Orsaken till detta är att den leverantör av vissa delar till fotogenbrännanrna som vi arbetar med har haft stora problem i sin produktion. Företaget - som ligger olägligt långt uppe i Jurabergen - drabbades hårt av nedstängningarna under pandemin, för att sedan få halvårsvisa leveransproblem på vissa speciella mässingsdimensioner. Efter nyåret gick så deras transformator sönder och produktionen stod mer eller mindre stilla till slutet av mars. Företaget har likt oss funnits i snart 140 år och arbetar långsiktigt och vi hoppas att alla dessa problem snart kan ligga bakom oss, så att vi kan få igång en jämn och leveranssäker produktion igen. Till följd av förseningarna - som nu pågått i två år - har vi en stor ackumulerad orderstock som måste betas av och vi räknar därför inte med att vara i fas igen förrän tidigast hösten/vintern 2023.

FRÅGA: Hur returnerar eller byter jag en produkt?
SVAR: Som privatperson kontaktar du den återförsäljare som du köpt varan hos så hjälper de dig. För våra återförsäljare: Vi har en generös policy kring felaktiga köp, och säger sällan nej om någon ångrar sig, annat än vid specialtillverkningar eller om det gått avsevärd tid sedan varan köptes.

FRÅGA: Hur reklamerar jag en produkt?
SVAR: Som privatperson vänder du dig till den återförsäljare där varan är inköpt. För våra återförsäljare: alla reklamationer ska anmälas genom ett mejl till info@lampfabriken.com. Anmälan måste innehålla vilken produkt det gäller, när den är inköpt, en bild på den reklamerade varan (även om felet inte syns på bild) samt beskrivning av problemet.

FRÅGOR KRING TILLVERKNING & KVALITET

FRÅGA: Hur mycket av era varor tillverkar ni på fabriken och hur mycket köper ni in från andra leverantörer?
SVAR: Vad gäller våra lampor så sker ca 70-80 % av förädlingsvärdet på fabriken. När det kommer till glas och skärmar så gör vi inte dessa själva utan använder oss av europeiska underleverantörer, som blåser glasen i våra formar.

FRÅGA: Varför lackerar ni inte er mässing?
SVAR: Lackering av mässing kan jämställas med att måla ett trähus med plastfärg - så länge ytan inte skadas och släpper in någon fukt så fungerar det fint, men över tid så tränger fukten in och det blir bruna oxidationsfläckar under lacken som då inte går att få bort. Olackerad mässing börjar oxidera direkt, men får en jämn patina som många uppskattar - vill man ha den högblank kan man putsa med vanligt putsmedel.

FRÅGA: Vid leverans har lampan fläckar på mässingsytan - kan jag returerna den?
SVAR: Beroende på hur länge och under vilka omständigheter lampan har transporterats och legat på lager, kan det förekomma oxidation även på nylevererade lampor. Sådana fläckar utgör inte grund för reklamation om det inte är fråga om omfattande oxidation av hela ytan. Fläckarna tas enkelt bort med vanligt putsmedel.


FRÅGOR KRING ELEKTRISK BELYSNING

FRÅGA: Får era elmonterade lampor användas i andra länder än Sverige?
SVAR: Alla våra lampor är CE-märkta, vilket innebär att de konstruerats och testats efter den gemensamma EU-regler som finns kring utformning av belysningsarmatur. Sålunda kan de exporteras och användas i andra EU-länder, förutsatt att de förses med en stickkontakt som passar i det landets eluttag.

FRÅGA: Är era armaturer DALI-kompatibla?
SVAR: Våra armaturer har inte några integrerade HF-don, utan önskas ljusstyrning (exempelvis med DALI-kompatibla styrenheter) så måste dessa enheter sättas externt. Beroende på styrenhetens storlek kan dessa i vissa fall få rum inne i armaturen (i exempelvis Fröding- och Heidenstamslamporna). För att vi ska kunna avgöra detta behöver vi veta måtten och fästpunkternas placering på den styrenhet som man avser att använda sig av.

FRÅGA: Jag bor i ett gammalt hus. Får man installera en jordad lampa (dvs Klass 1) i en fast installation utan jordanslutning?
SVAR: Ja, jordat elmaterial får installeras i ojordat uttag om det är ett "torrt rum med isolerande golv". Dvs det är inte tillåtet i kök eller badrum (med undantag av matplats i kök en bra bit från diskbänk/kran), men i andra utrymmen är det okej.

FRÅGA: Kan jag själv reparera era lampor om något går sönder?
SVAR: Generellt gäller att alla reparationer och ingrepp som görs i armaturerna ska vara fackmannamässigt gjorda. Om du inte vet hur man gör utan måste fråga, är det ett säkert tecken på att det inte heller blir fackmannamässigt utfört. Se här här för en Elsäkerhetsverkets föreskrifter kring vilka enklare ingrepp man själv kan göra.

FRÅGA: Glödlampan lyser inte när jag försöker tända – vad ska jag göra?
SVAR: Vi testar alla våra armaturer så att de fungerar efter att vi monterat ihop dem, men armaturerna kan i ovanliga fall glappa om den påverkats vid transport eller installation. Kontrollera alltid först att glödlampan fungerar, genom att sätta den i en annan armatur. Gör den det så ska man sedan se till att det fjädrande blecket längst ner i lamphållaren inte fastnat eller sitter för djupt i förhållande till ljuskällans sockel. Se först noga till att armaturen inte är ansluten till något eluttag. Använd sedan en spetsig tång eller skruvmejsel för att böja ut blecket så att det kommer närmare ljuskällan.
Skulle armaturen mot förmodan fortfarande inte fungera efter detta så kontaktar du din återförsäljare, så att vi kan ta tillbaka armaturen och kontrollera vad som blivit fel.

FRÅGA: Min taklampa flimrar när jag vrider på väggdimmern - vad är det för fel?
SVAR: Flimret uppstår i allmänhet på grund av att dimmern och glödlampan har lite olika frekvens och därför inte är kompatibla. Detta fel var vanligare förr, men förekommer fortfarande. Prova i första hand med att byta till en glödlampa av annat fabrikat. Kvarstår problemet så prova att hänga upp en annan armatur med samma glödlampa i. Kvarstår fortfarande felet bör du testa med ännu ett annat glödlampsfabrikat, eller att byta dimmer.

FRÅGA: Glaset på min Bankirlampa har gått sönder - kan jag byta det själv?
SVAR: Detta glas är inte lika sätt att byta som på andra lampor, eftersom lampsockeln först måste monteras bort. För att kunna ta bort den behöver man först ta bort lampans bottenplatta och där lösgöra sladdarna, så att man sedan kan dra ut kopplingsplinten inne i lamphållaren, innan man sedan skruvar loss hela lamphållaren. Det är krav på att man gör detta på ett fackmannamässigt sätt utan att skada ledningarna.


FRÅGOR KRING FOTOGENBELYSNING

FRÅGA: Vad är skillnaden mellan Fotogen och Lampolja?
SVAR: Lampolja är egentligen beteckningen på den odestillerad olja som användes i oljelampor innan fotogenlampan utvecklades på 1860-talet. I fotogenlampan används fotogen (även kallat lysfotogen eller lampfotogen) som är en destillerad mineralolja – så tunn att den kan sugas upp av en veke.
På senare tid har begreppet ”lampolja” av vissa börjat användas igen som beteckning på fotogen, vilket lett viss förvirring.

FRÅGA: Hur byter jag veken i min brännare?
SVAR: Dra ut den gamla veken underifrån (försök inte mata ut den med vekskruvratten). För in den nya veken underifrån så att den sitter rakt när den når kugghjulen. Skruva sedan upp den med vekskruvratten och se därvid till att den inte kommer snett.

FRÅGA: Min fotogenlampa "svettas" fotogen på utsidan av oljehuset - vad kan jag göra åt detta?
SVAR: Fotogenens egenskaper gör att den på grund av kapillärkraften lätt kan ta sig igenom även mycket små hål och sprickor. I gamla brännare kan små sprickor uppstå, som gör att fotogen i mycket små mängder tränger ut och rinner ned så att en tunn fotogenhinna uppstår på oljehuset. Detta kan i enstaka fall även förekomma på nylevererade lampor, eftersom brännarna inte provas med fotogen innan de levereras.

FRÅGA: Jag har tidigare köpt en fotogenbrännare. Nu har kugghjulsmekanismen gått sönder. Kan jag reklamera den och få en ny?
SVAR: I likhet med veken och brännarröret utgör fotogenbrännaren en förbrukningsvara. Hanterar man dessa på rätt sätt kan de hålla i decennier, men försöker man exempelvis dra fram en torr veke, så kan mekanismen skadas eller gå sönder. Dessa delar går därför tyvärr inte att reklamera, annat än om varan är nyköpt och bara används ett kort tag.

FRÅGA: När jag tänder min fotogenlampa brinner veken en kort tag och slocknar sedan - vad gör jag för fel?
SVAR: Detta fenomen kan ha på flera orsaker.
a) Veken är inte ordentligt genomfuktad Fyller man på fotogen i en ny lampa kan det ta en hel dag innan den blivit genomfuktad - de bästa är därför att dra ut minst halva veken uppifrån och doppa ner den under någon minut i oljehuset så att den blir ordentligt genomfuktad.
b) Veken är får långt uppdragen. Tanken är inte att veken i sig ska brinna, utan det är förångad fotogen precis ovanför vektoppen som brinner. Skruvas veken upp för långt kan lågan bli så intensiv att själva veken förkolnas.
c) Undermålig fotogen används Lågkvalitativ fotogen leder till sämre förbränning, vilket gör att förångningen inte blir tillräckligt bra, varför veken istället brinner och förkolnas.
d) Veken är av undermålig kvalitet En alltför tät veke eller en veke som innehåller fel sorts material, gör att inte tillräckligt mycket fotogen kommer till toppen och förångningen inte tar fart, utan istället börjar veken att sota.

FRÅGA: Är ångorna som uppstår från fotogenlampan farliga att andas in?
SVAR: Ju sämre förbränningen är desto mer oförbrända fotogenpartiklar sprids i rummet, vilka inte alls är nyttiga att andas in. Det är därför viktigt att man får till en så hög förbränningsgrad som möjligt, vilket innebär att man bör undvika oren fotogen, flatbrännare och brännarrör utan midja.
Förbränningsgraden styrs av två faktorer - fotogenbränslets kvalitet samt syretillförseln under förbränningsprocessen. Det är därför som man bör använda 100% ren paraffinolja och en rundbrännare med veke och glas av rätt konstruktion och kvalitet. Rundbrännare (dvs brännare där veken genom en kon formas till en cirkel) har en avsevärt bättre förbränningsgrad än flatbrännare (dvs med rak/flat veke) som ofta används på billigare fotogenlampor. Detta eftersom flatbrännareveken får en ojämn förbränning med större syretillförsel i kanterna än i vekens mitt. Till en rundbrännare ska ett midjeförsett rundbrännarrör användas - midjan gör att syrestrålen riktas inåt rakt mot vektoppen. Det finns moderna "designade" fotogenlampor där man av estetiska skäl valt helt raka rör, vilket möjligen kan uppfattas som snyggt, men inte alls är bra för förbränningsgraden och därmed hälsan.

FRÅGA: Brännarröret har fått en vit hinna på insidan som inte går bort – vad är orsaken till detta?
SVAR: Det verkar som att vissa enklare fotogentyper ger denna effekt. De som varit med om det (det är inte alls särskilt vanligt) verkar ha använt Kemetyl T-gul när detta händer. Vi har dock testat med detta fabrikat utan att effekten uppstod – så det verkar i så fall vara vissa specifika tillverkningsbatcher. Glasen görs av borosilicatglas och tål extremt höga temperaturer, så vår bedömning är att det är någon form av kemisk reaktion. Tyvärr vet vin inte hur man får bort det.

FRÅGA: Fotogen är ett fossilt bränsle - hur ser ni på detta med tanke på den globala uppvärmningen?
SVAR: Vår fotogen tillverkas av naturgas genom den så kallade Ficher-Tropsch-processen. Naturgas ger ungefär 25% mindre koldioxidutsläpp per energienhet än ren mineralolja. Inte desto mindre är ju koldioxidutsläppen i dagsläget mänsklighetens största utmaningar, och vi hade gärna sett en utveckling av helt vegetabilisk fotogen. Vi har i omgångar provat olika fabrikat, men problemet har hittills varit att förbränningen blir för dålig varför veke och kuggmekanism kladdar igen och det osar för mycket. Vi är en liten aktör på marknaden och har små möjligheter att påverka de stora raffinaderierna som tillverkar fotogen. Vi skulle dock gärna vara med och finansiera någon som på universitetsnivå ville forska inom detta område - kontakta oss gärna i så fall.

FRÅGA: Hur kommer det sig att så många av era fotogenlampor inte görs i förnicklat utförande?
SVAR: De klassiska fotogenlamporna efterfrågas nästan uteslutande i mässing, så det är inte värt att lagerföra dessa i nickel. Är man intresserad av ett större antal i förnicklat utförande kan vi självklart offerera detta.