VANLIGA FRÅGOR & SVAR

LEVERANSER & GARANTIER

FRÅGA: Kan jag som slutkonsument köpa direkt från er?
SVAR: Tyvärr har vi ingen direktförsäljning till privatpersoner, utan vi hänvisar till någon av våra återförsäljare. På fabriken i Karlskrona finns en fabriksbutik - Karlskrona Byggnadsvård & Inredning - som saluför hela vårt sortiment.

FRÅGA: Hur långa leveranstider har ni?
SVAR: All produkter som visas på hemsidan är det vi kallar "lagervaror". Vi tillverkar dem i antal om ca 10-100 stycken åt gången och produktionsordern läggs ca 3 månader innan varan beräknas ta slut i vårt lager. Ibland kan en lagervara ta slut väldigt fort, innan vi hunnit tillverka en ny omgång och det kan då dröja innan varan ånyo finns i lager. Just nu är efterfrågan mycket hög och produktionen ligger efter, varför en hel del lagervaror tyvärr är slut. Vi håller på att öka kapaciteten och hoppas komma i fas igen under våren 2022.

FRÅGA: Hur returnerar eller byter jag en produkt?
SVAR: Kontakta den återförsäljare som du köpt varan hos så hjälper de dig. Vi har en generös policy kring felaktiga köp, och säger sällan nej om någon ångrar sig, annat än vid specialtillverkningar eller om det gått avsevärd tid sedan varan köptes.

FRÅGA: Får era elmonterade lampor användas i andra länder än Sverige?
SVAR: Alla våra lampor är CE-mäkta, vilket innebär att de konstruerats och testats efter den gemensamma EU-regler som finns kring utformning av belysningsarmatur. Sålunda kan de exporteras och användas i andra EU-länder, förutsatt att de förses med en stickkontakt som passar i det landets eluttag.


TILLVERKNINGEN

FRÅGA: Hur mycket av era varor tillverkar ni på fabriken och hur mycket köper ni in från andra leverantörer?
SVAR: Vad gäller våra lampor så sker ca 70-80 % av förädlingsvärdet på fabriken. När det kommer till glas och skärmar så gör vi inte dessa själva utan använder oss av europeiska underleverantörer.

FRÅGA: Varför lackerar ni inte er mässing?
SVAR: Lackering av mässing kan jämställas med att måla ett trähus med plastfärg - så länge ytan inte skadas och släpper in någon fukt så fungerar det fint, men över tid så tränger fukten in och det blir bruna oxidationsfläckar under lacken som då inte går att få bort. Olackerad mässing börjar oxidera direkt, men får en jämn patina som många uppskattar - vill man ha den högblank kan man putsa med vanligt putsmedel.

FRÅGA: Vid leverans har lampan fläckar på mässingen eller den förnicklade ytan - bör jag returerna den?
SVAR: Beroende på hur länge och under vilka omständigheter lampan har transporterats och legat på lager, kan det förekomma oxidation även på nylevererade lampor. Om det inte är väldigt omfattande oxidation är det smidigaste att helt enkelt putsa upp ytan med lite vanligt putsmedel, snarare än att hantera ett reklamationsärende med leveranser fram och tillbaka. Vi har dock alltid ett tillmötesgående förhållningssätt om våra kunder inte är nöjda med sin lampa.

FRÅGA: Glaset på min Bankirlampa har gått sönder - kan jag byta det själv?
SVAR: Detta glas är inte lika sätt att byta som på andra lampor, eftersom lampsockeln förs måste monteras bort. För att kunna ta bort den behöver man föst ta bort lampans bottenplatta och där lösgöra sladdarna, så att man sedan kan dra ut kopplingsplinten inne i lamphållaren, innan man sedan skruvar loss hela lamphållaren. Det är krav på att man gör detta på ett fackmannamässigt sätt utan att skada ledningarna.


FOTOGENLAMPAN & DESS FUNKTION

FRÅGA: Hur byter jag veken i min brännare?
SVAR: Dra ut den gamla veken underifrån (försök inte mata ut den med vekskruvratten). För in den nya veken underifrån så att den sitter rakt när den når kugghjulen. Skruva sedan upp den med vekskruvratten och se därvid till att den inte kommer snett.

FRÅGA: Min fotogenlampa "svettas" fotogen på utsidan av oljehuset - vad kan jag göra åt detta?
SVAR: Fotogenens egenskaper gör att den på grund av kapillärkraften lätt ta sig igenom även mycket små hål och sprickor. I gamla brännare kan små sprickor uppstå, som gör att fotogen i mycket små mängder tränger ut och oljehuset en tunn fotogenfilm uppstår på oljehuset. Detta kan i enstaka fall även förekomma på nylevererade lampor, eftersom brännarna inte provas med fotogen innan de levereras.

FRÅGA: Jag har tidigare köpt en fotogenbrännare. Nu har kugghjulsmekanismen gått sönder. Kan jag reklamera den och få en ny?
SVAR: I likhet med veken och brännareröret utgör fotogenbrännaren en förbrukningsvara. Hanterar man dessa på rätt sätt kan de hålla i decennier, men försöker man exempelvis dra fram en torr veke, så kan mekanismen skadas eller gå sönder. Dessa delar går därför tyvärr inte att reklamera, annat än om varan är nyköpt och bara används ett kort tag.

FRÅGA: När jag tänder min fotogenlampa brinner veken en kort tag och slocknar sedan - vad gör jag för fel?`
SVAR: Detta fenomen kan ha på flera orsaker.
a) Veken är inte ordentligt genomfuktig. Fyller man på fotogen i en ny lampa kan det ta en hel dag innan den blivit genomfuktig - de bästa är därför att dra ut minst halva veken uppifrån och doppa ner den under någon minut i oljehuset så att den blir ordentligt genomfuktig.
b) Veken är får långt uppdragen. Tanken är inte att veken i sig ska brinna, utan det är förångad fotogen precis ovanför vektoppen som brinner. Skruvas veken upp för långt kan lågan bli så intensiv att själva veken förkolnas.
c) Undermålig fotogen används Lågkvalitativ fotogen leder till sämre förbränning, vilket gör att förångningen inte blir tillräckligt bra, varför veken istället brinner och förkolnas.
d) Veken är av undermålig kvalitet En alltför tät veke eller en veke som innehåller fel sorts material, gör att inte tillräckligt mycket fotogen kommer till toppen och förångningen inte tar fart, utan istället börjar veken att sota.

FRÅGA: Är ångorna som uppstår från fotogenlampan farliga att andas in?
SVAR: Ju sämre förbränningen är desto mer oförbrända fotogenpartiklar sprids i rummet, vilka inte alls är nyttiga att andas in. Det är därför viktigt att man får till en så hög förbränningsgrad som möjligt, vilket innebär att man bör undvika oren fotogen, flatbrännare och brännarerör utan midja.
Förbränningsgraden styrs av två faktorer - fotogenbränslets kvalitet samt syretillförseln under förbränningsprocessen. Det är därför som man bör använda 100% ren paraffinolja och en rundbrännare med veke och glas av rätt konstruktion och kvalitet. Rundbrännare (dvs brännare där veken genom en kon formas till en cirkel) har en avsevärt bättre förbränningsgrad än flatbrännare (dvs med rak/flat veke) som ofta används på billigare fotogenlampor. Detta eftersom flatbrännareveken får en ojämn förbränning med större syretillförsel i kanterna än i vekens mitt. Till en rundbrännare ska ett midjeförsett rundbrännarerör användas - midjan gör att syrestrålen riktas inåt rakt mot vektoppen. Det finns moderna "designade" fotogenlampor där man av estetiska skäl valt helt raka rör, vilket möjligen kan uppfattas som snyggt, men inte alls är bra för förbränningsgraden och därmed hälsan.

FRÅGA: Fotogen är ett fossilt bränsle - hur ser ni på detta med tanke på den globala uppvärmningen?
SVAR: Vi är medvetna om denna problematik och skulle gärna se utvecklingen av vegetabilisk fotogen. Vi har i omgångar provat olika fabrikat, men problemet har hittills varit att förbränningen blir för dålig varför veke och kuggmekanism kladdar igen och det osar för mycket. Vi är en liten aktör på marknaden och har små möjligheter att påverka de stora raffinaderierna som tillverkar fotogen. Vi skulle dock gärna vara med och finansiera någon som på universitetsnivå ville forska inom detta område - kontakta oss gärna i så fall.