FABRIKSBUTIKEN

Vi har ingen direktförsäljning till privatpersoner på fabriken, men sedan ett antal år finns en butik – Karlskrona Byggnadsvård & Inredning - i fabrikens gamla disponentbostad med egen ingång mot Långgatan. Butiken är en välsorterad byggnadsvårdsbutik men med fokus mot belysning. Hela vårt lampsortiment finns representerat med kunnig personal på plats.

På butikens övervåning har byggnadsvårdsansvarig Maria Petersson, som är mycket kunnig inom området, sin arkitektateljé. Maria är utbildad arkitekt med fokus på till- och ombyggnader av gamla hus.
Se butikens egen hemsida – www.karlskronabyggnadsvard.se – för ytterligare information