INTEGRITETSPOLICY

Karlskrona Lampfabrik värnar om våra kunders personliga integritet och vi strävar därför efter att alltid skydda deras personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Nedan följer vår policy kring hur kundernas personuppgifter behandlas av Karlskrona Lampfabrik.

Karlskrona Lampfabrik samlar in personuppgifter från våra kunder när dessa handlar av oss, besöker lampfabriken.com eller på annat sätt interagerar med oss. Vi kan därvid komma att samla in: 1) Namn, 2) Adress/leveransinformation, 3) Telefonnummer, 4) E-postadress, 5) IP nummer.

Karlskrona Lampfabrik behandlar information om de varor som kunden har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg. Vi behandlar även uppgifter om kundens köphistorik, köpmönster och kundpreferenser. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med kundens besök på lampfabriken.com.

Ändamålet med vår insamling är för att möjliggöra följande:
- Hantera kundens beställningar och returer.
- Informera via SMS-avisering och e-post om leveransstatus.
- Informera via e-post kring förändringar av vårt produktutbud, priser och försäljningsvillkor.
- Kommunicera med kunden vid eventuella problem med leveransen och svara på frågor.
- Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
- Följa bokföringslagen.
- Fullgöra avtal med speditörer och andra tredje partsaktörer.
- För att kunna anpassa lampfabriken.com efter kundens beteende och preferenser.

Den rättsliga grunden, och vår rättsliga förpliktelse, för vår datainsamling av personuppgifter är att denna krävs för att vi ska kunna fullgöra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka kunden köpet.

Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är t.ex. obetalda skulder. Vi behandlar aldrig kundens personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Karlskrona Lampfabriks IT-system.

Utöver de uppgifter som kunden själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från kunden enligt ovan, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part i form av: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Då någon anmäler sig som återförsäljare/kund till Karlskrona Lampfabrik samtycker denna att Karlskrona Lampfabrik använder dennes e-postadress för att kunna marknadsföra sig till kunden. Så länge samtycke råder om utskick av nyhetsbrev/marknadsmaterial sparas uppgifterna så länge som kunden inte avböjer att få nyhetsbrevet. Kunden kan när som helst avböja nyhetsbrevet genom att kontakta oss via mejl eller telefon.

Kunden har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos Karlskrona Lampfabrik. Om det skulle vara något fel i kundens uppgifter kan kunden även begära att få dem rättade genom att kontakta oss.
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi kundens personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 1) Transporter (logistikföretag och speditörer). 2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). 4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). När kundens personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vi delar även kundens personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar kundens personuppgifter med är: 1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). 3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När kundens personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

Karlskrona Lampfabrik använder cookies för att förbättra kundens upplevelse. Exempel på användningsområde är för retargeting eller analys i Google Analytics. Cookien låter oss också veta om kunden besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor kunden varit inne på. Kunden kan i sin webbläsare själv ställa in om denne önskar ta emot cookies eller ej.

För frågor kring vårt dataskydd kontaktar du oss lättast via e-post eller telefon.
Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.